• P 
  • P 
  • VEDOUCÍ TÝMU - MIKROBIOLOGIE 

VEDOUCÍ TÝMU - MIKROBIOLOGIE

Zaměstnavatel: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Fibichova 143

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- koordinuje a plánuje provádění mikrobiologických zkoušek spojených se vstupní, mezioperační a výstupní kontrolou
- metodicky vede mikrobiologickou laboratoř oddělení kontroly jakosti
- zajišťuje tvorbu a aktualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs)
- koordinuje provádění smluvní kontroly dle požadavků zákazníka v souladu s pokyny SVP (požadovaný rozsah zkoušek je smluvně ustanoven, pokyny zadává manažer kontroly jakosti)
- zodpovídá za sbírku referenčních mikroorganismů a práce s nimi
- podílí se na tvorbě předpisové dokumentace, pracovních návodů a vedení pracovních deníků
- vede/kontroluje řádnou dokumentaci o všech provedených zkouškách
- provádí zadávání výsledků do informačního systému SAP a jejich kontrolu
- spolupracuje při pravidelném mikrobiologickém monitoringu čistých prostor a prostředí
- spolupracuje při procesních validacích a validacích čistých prostor
- připravuje a provádí validace, verifikace a transfery mikrobiologických metod
- spolupracuje s metrologem společnosti
- podle potřeby spolupracuje s ostatními týmy:
- šetření OOS, spolupráce při validacích, verifikacích či transferech analytických metod, provádění zkoušek u stabilit
- vzorkování hotových výrobků, surovin a obalového materiálu
- zachovává mlčenlivost o prováděných činnostech, neposkytuje informace třetím stranám
- odpovídá za dodržování zásad SVP a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů v laboratoři
- prosazuje vizi, hodnoty a strategii společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
POŽADUJEME:
- VŠ vzdělání chemického, farmaceutického, přírodovědného, po

odpovědět
VEDOUCÍ TÝMU - MIKROBIOLOGIE
Kontaktní osoba: Simona Zrůstová
Telefon: 465 457 275
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Pardubický kraj