• P 
  • P 
  • VŠEOBECNÁ SESTRA - VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU 

VŠEOBECNÁ SESTRA - VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU

Zaměstnavatel: Fontána, příspěvková organizace
Celní 409

Úplné střední odborné nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru (odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.) - sestra s platnou registrací
Zdravotní způsobilost

Požadujeme:
Občanská a trestní bezúhonnost
-řidičský průkaz skupiny B
-úctu a respekt k lidem s postižením
-týmovou spolupráci
-loajalitu vůči zaměstnavateli
-ochotu vzdělávat se
Přihláška musí obsahovat:
-přesné označení výběrového řízení
-jméno, příjmení uchazeče
-datum a místo narození
-místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná
-státní příslušnost
-telefonické a e-mailové spojení
-datum a podpis
K přihlášce uchazeč/ka připojí:
-profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
-kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně)
-podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: " V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6-ti měsíců od ukončení výběrového řízení." Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.
Způsob a místo podání přihlášky:
-poštou
-e-mailem (personalista@fontana-po.cz)
-nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky). Na obálku uveďte "Neotevírat, výběrové řízení - Vedoucí zdravotnického úseku
Lhůta pro doručení přihláše

odpovědět
VŠEOBECNÁ SESTRA - VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO ÚSEKU
Kontaktní osoba: Eva Salingerová
Telefon: 739 063 322
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj