• P 
  • P 
  • Vedoucí oddělení přestupků 

Vedoucí oddělení přestupků

Zaměstnavatel: Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Termín nástupu: leden 2021, případně dle dohody.

Předpoklady pro podání přihlášky:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona o úřednících ÚSC
- ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo, případně v jiné oblasti veřejné správy

Požadavky pro podání přihlášky:
- orientace ve veřejné správě – zejména znalost zákona o obcích, správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- praxe ve veřejné správě výhodou
- zkušenost s vedením pracovního kolektivu výhodou
- výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, flexibilita při řešení pracovních úkolů, spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
- ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým předpisům
- řidičský průkaz skupiny B vítán

Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz)
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu, příp. číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, e-mail
- datum a podpis
K přihlášce doložte:
- strukturovaný životopis
- výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- můžete připojit i svou aktuální osobní fotografii

Hlavní zaměření činnosti:
- komplexní zajištění výkonu přestupkové agendy
- řízení, koor

odpovědět
Vedoucí oddělení přestupků
Kontaktní osoba: Martina Poláchová
Telefon: 583468241
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Olomoucký kraj